Nyheter‎ > ‎

Bandak Group kjøper ITM

lagt inn 29. apr. 2013, 05:17 av Frode Breivik
Bandak Group vokser videre gjennom kjøp av I O S Tubular Management AS

Bandak Group AS og Breimyra Invest AS har signert en avtale som innebærer at Bandak
Group kjøper 100% av aksjene i I O S Tubular Management AS (ITM).

«Bandak-konsernet har lagt en strategi for sterk vekst de nærmeste årene. Kjøpet av ITM er
et viktig skritt i å styrke konsernet inn mot vedlikehold- og ettermarkedet på norsk sokkel»,
sier konsernsjef i Bandak Group, Per Gunnar Borhaug. «ITM er et veldrevet selskap med
en god markedsposisjon og vi ser frem til å få ledelse og ansatte i selskapet med på laget.
Med den sterke posisjonen ITM har innenfor Tubular Service og med deres tilstedeværelse
på de sentrale basene på Vestlandet, vil ITM og Bandak Group sammen være meget godt
posisjonert for å bli en sentral aktør mot vedlikehold/service innenfor drilling og mot subsea
vedlikehold fremover».

ITM har om lag 75 ansatte, omsatte for NOK 140 millioner i 2012 og er lokalisert på basene
i Tananger, Ågotnes og Florø. Selskapet har lang erfaring og er den ledende aktøren
innen «Tubular Service» mot kunder på norsk sokkel. Leveransene innebærer lisensiert
gjenging av forings-, produksjons- og borerør samt produksjon og leveranser av relatert
utstyr. I tillegg har ITM aktiviteter knyttet til salg av rør og rørrelatert utstyr.

Bandak Group vil etter kjøpet av ITM ha om lag 475 ansatte og en forventet omsetning på
mer enn NOK 800 millioner i 2013. Herkules Private Equity Fund III er hovedeier i Bandak,
med en eierandel på mer enn 80%.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Se også:
www.bandakgroup.com

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef i Bandak Group, Per Gunnar
Borhaug, på tlf. +47 907 39 441 eller Tore Waaland Adm. Dir ITM på tlf + 47 970 83 502

Bandak Group er en ledende leverandør av produkter, systemer og tjenester til markeder innenfor olje&gass,
marin og forsvar&romfart. Konsernet har virksomheter i Lunde, Risør, Halden, Notodden, Ålesund og i
Kuala Lumpur. Bandak Group disponerer betydelige ressurser for gjennomføring av komplekse system- og
produktleveranser , herunder engineering og prosjektledelse, avansert maskinering, sertifisert sveising, ”surface
engineering” (høyhastighet termisk sprøyting, plasma- og clad-sveising), montasje , testing og dokumentasjon.
Bandak’s hovedeier er Herkules Private Equity Fund III med ca 80% av aksjene, mens de resterende aksjene
eies av ledelsen og andre nøkkelansatte.

Herkules består av tre investeringsfond med en samlet kapitalbase på NOK 12,25 milliarder I kommittert kapital
fra norske og internasjonale investorer. Herkules har finansiell styrke som gjør det mulig å ta dominerende
eierposisjoner i etablerte selskap med potensial for videreutvikling. Mer informasjon på www.herkules.no.
Comments