Om ITM - litt historie

ITM AS ble etablert i 1994 med basis i en kontrakt for styring, kontroll og vedlikehold "
management" av forings- og produksjonsrør for BP Norge. 
Selskapet var et utspring fra I.O.S Oiltools som igjen var en del av I.O.S gruppen.

Organisasjonen bestod av kun 2-3 personer som på det meste omsatte for 3-400 millioner kroner! 

Innkjøp av maskineringstjenester var en stor del av "management" konseptet og det var derfor en naturlig prosess da ITM kjøpte verkstedene til NorSea i år 2000. 
Oppkjøpet styrket ITM sin posisjon i forhold til total leveranser til kunder i Norge og plutselig var selskapet etablert på 4 lokasjoner i Norge og bestod av over 50 ansatte. Lokasjonen var Tananger, Ågotnes, Florø og Kristiansund.

Som et videre ledd i styrkningen, kjøpte ITM maskiner av Wold Maskinering og overtok samtidig personell derfra. Med dette oppkjøpet var ITM komplett i forhold til maskinering av premium gjenger og API gjenger på både forings- og produksjonsrør samt borerør.

Høsten 2007 ble ITM en del av Aarbakke Group AS. I Aarbakke Group skulle ITM være det ledende selskapet innenfor reparasjon og vedlikehold av OCTG - og subsea-utstyr på norsk sokkel. Oppkjøpet førte til en omprofilering av selskapet og det ble investert i flere nye maskiner på alle lokasjoner. Samtidig ble det gjort anskaffelse av maskiner som kunne gjøre mer avansert maskinering, for å bygge opp et sub-sea verksted på Ågotnes.
Etter en periode ble det dessverre besluttet å avslutte satsningen og avdelingen på Ågotnes gikk tilbake til å fokusere på rør. 


Status i dag er at ITM har verksteder på Norsea basen i Tananger og på Florø Fjordbase i Florø. Fra disse lokasjonene betjener vi oljeskap og serviceselskap som har behov for maskineringstjenester. 

ITM har også et forretningsområde som selger rør og rørrelatert utstyr. Dette skjer gjennom et kvalifisert nettverk av leverandører.